[x]

prihlasiť sa

X
Produkt bol pridaný do objednávky

Produkty

Akciová ponuka

Úvod Dodacie a Obchodné podmienky. Reklamačný poriadok

Dodacie a Obchodné podmienky. Reklamačný poriadok

I. Dodacie podmienky

Objednávku Vám potvrdíme najneskôr do dvoch pracovných dní.

Osobný odber:

  • Osobný odber je zadarmo, môžete samozrejme tovar zaplatiť pri prevzatí.
  • Osobný odber je možný v našich pobočkách a to v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a vo Zvolene
  • Platba bankou vopred – tovar vopred zaplatíte a potom si ho osobne vyzdvihnete. Je potrebné preukázať sa dokladom s fotkou.
 

Banská Bystrica, Cementárenská cesta 4, 974 01

tel.:048 / 286 33 33

email: obchod@autobaterie.sk

 

Bratislava, Topoľčianska 22, 851 05

tel.: 02 / 2086 33 33
email: ba@autobaterie.sk

 

Košice, Trolejbusová 2, 040 01

tel.: 055 / 286 33 33
email: ke@autobaterie.sk


Zvolen, Obchodná 4, 960 01

tel.: 0907 700 991
email: ke@autobaterie.sk

Kuriérska doprava:
  • Dopravu kuriérom si môžete zvoliť pri akomkoľvek produkte. Objednávka bude doručená nasledujúci pracovný deň od vyexpedovania tovaru z nášho skladu.
  • Na dodanie kuriérom mimo územia SR sa môžete informovať na telefónnom čísle 048/2863333 alebo píšte na mail obchod@autobaterie.sk.
  • Vašu objednávku a presný dátum dodania Vám potvrdíme najneskôr do dvoch pracovných dní.
  • Doručenie prebieha v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
  • Tovar Vám bude doručený za prvé uzamykateľné dvere na dodaciu adresu.
  • Tovar môžete platiť bankou vopred alebo dobierkou
  • Doprava je hradená zákazníkom.II. Obchodné podmienky spoločnosti AEE BATTERY s.r.o.

Pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku cez internetový obchod spoločnosti AEE BATTERY s.r.o.

 

Predávajúci:


AEE BATTERY s.r.o.
Cementárenská cesta 4
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 50503952
DIČ: 2120347207
IČ-DPH: SK
2120347207
Register: OR Okr. súd BB, oddiel: Sro .
Reg. č.: 30475/S

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Banka: ČSOB 
IBAN: SK32 7500 0000 0040 2416 6302


(Ďalej iba "predajca")

Prevádzky
Prevádzková doba a adresa prevádzok je uvedená v sekcii kontakt.

Kontaktné údaje
Telefón: +421 48/2861 983
Fax: +421 48 / 414 56 07
E-mail: office@autobaterie.sk
Web: www.akumulator.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami autobaterie.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami akumulator.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Objednávka

 

Objednávka môže byť urobená prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti AEE BATTERY s.r.o., alebo mailom na adrese webshop@autobaterie.sk alebo telefonicky na čísle  +421 48 / 286 33 33 . Záväznou objednávkou sa stáva až po potvrdení objednávky (potvrdenie môže byť telefonické, e-mailové, sms-kové) je realizované po odoslaní elektronickej objednávky (odoslanie objednávky nie je považované za záväzné). Potvrdenie objednávky vykonáva predávajúci po overení dostupnosti a dodacieho termínu. Potvrdená objednávka, alebo jej časť je záväzná pre obidve strany. Podstatné časti objednávky sú: tovar, jeho špecifikácia, počet a cena za kus, cena za prepravu, termín doručenia.

 

3. Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany zákazníka – zákazník má právo stornovať objednávku.

Ak je objednávka ešte neuhradená písomne (adresa spoločnosti), alebo e-mailom na adresu webshop@autobaterie.sk len v prípade že objednávka ešte nebola uhradená a tovar ktorý bol predmetom objednávky nebol na objednávku. ak bol daný tovar na objednávku spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. ma nárok účtovať si preukázateľné prostriedky na vybavenie objednávky. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení, ale tovar ešte dodaní nebol a neuplynula dodacia lehota podľa článku 5, spoločnosť AEE BATTERY s.r.o.  si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške 30% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa bodu č. 4 obchodných podmienok.

 

Storno objednávky zo strany AEE BATTERY s.r.o. - Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné tovar dodať v požadovanej lehote (tovar sa už nevyrába, výrazným sa zmenila cena). V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu, alebo jej časť z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 10 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu webshop@autobaterie.sk (V predmete emailu musi byt uvedene „STORNO“) alebo písomne(adresa spoločnosti). V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. osobne v pobočke kde daný tovar kúpil alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou AEE BATTERY s.r.o. (najneskôr do 14 dní od dňa uplatnenia pravá odstúpiť od zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi cenu za ktorú zákazník tovar kúpil (nezapočítava sa doprava) a zákazník dodávateľovi všetky preukázateľné výdavky spojene s odstúpením zákazníka od zmluvy. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku), dobierky nie sú preberané.

 

Na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu.

Neopraviteľná závada je taká závada, ktorú nemožno odstrániť opravou, alebo výmenou vadnej časti výrobku, tak aby nebránila zákazníkovi jeho riadne užívanie. Za viacnásobný servisný zásah sa považuje 3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

 

5. Dodacie podmienky

 

Záväzok spoločnosti AEE BATTERY s.r.o. je povinná dodať objednaný tovar zákazníkovi v čo najkratšom termíne(bežné do 1-4 pracovne dní od záväzného potvrdenia objednávky), v prípade nevyhnutnosti môže byť dodacia lehota predlžená, po dohovore so kupujúcim(zákazníkom) v prípade platby bankovým prevodom, alebo on-line platbou začína plynúť doba na doručenie až po pripísania úhrady na účet spoločnosti AEE BATTERY s.r.o.. V prípade tovaru označeného na objednávku,  je v pomocnom texte (vedľa skladovej dostupnosti) uvedený čas aký je zvyčajne potrebný na dodanie daného tovaru, presná doba dodania je kupujúcemu (zákazníkovi) oznámená telefonicky. Ak dodávka tovaru nebude z technických dôvodov splniteľná, je spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. povinná bezodkladne informovať zákazníka a dohodnúť si ďalší postup s kupujúcim (zákazníkom) a ak nedôjde k dohode spoločnosti AEE BATERY s.r.o. a kupujúceho tak sa spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar, alebo predfaktúru. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru (predmetu plnenia) na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka vždy obsahuje daňový doklad, záručný list. Doprava tovaru je možná po celom území Slovenskej Republiky, náklady na dopravu sú rôzne podľa daného spôsobu dopravy, podrobnejšie rozpísanie druhov dopravy a cien je uvedené v dodacích podmienkach.

 

6. Platobné podmienky

Ceny tovarov a služieb sú uvádzané s DPH. Je možné platiť v hotovosti, dobierkou, alebo bankovým prevodom vopred, údaje budú zákazníkovi (kupujúcemu) poslane najneskôr do dvoch pracovných dní spolu so zálohovou faktúrou, splatnosť zálohovej faktúry je 7dni.

 

7. Ochrana osobných dát

Rešpektujeme vaše súkromie. Ale na včasné a správne doručenie tovarov a služieb potrebujeme vaše osobné údaje. Všetky údaje, ktoré sú uvedené v objednávke a pri registrácií slúžia len pre správne doručenie objednaného tovaru, podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. s osobnými údajmi nebude nakladané iným spôsobom a nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Spoločnosť AEE BATTERY s.r.o. si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade nepredvídateľnej udalosti (živelná pohroma, napadnutie serveru neznámym páchateľom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


Bezplatný spätný zber použitých batérií a akumulátorov:

V zmysle § 48 zákona 79/2015 má konečný používateľ možnosť počas celej prevádzkovej doby predajne využiť bezplatný spätný zber použitých batérií a akumulátorov. Možnosť spätného zberu použitých batérií a akumulátorov nie je viazaná na výrobnú značku batérie alebo dátum ich uvedenia na trh.


tlačiť tlačiť